Оценка оборудования на сайте http://sconsalt.com.ua/usl/otsinka-obladnannya

Оцінка обладнання. Оцінки вартості устаткування для цілей застави, митниці, списання, постановки на баланс, внесення в статутний капітал. Визначення вартості унікального технологічного, промислового, торгового, офісного медичного обладнання. У нас найкраща оценка оборудования #a#на сайте http://sconsalt.com.ua/usl/otsinka-obladnannya/#/a#.

Оцінка обладнання – процес визначення поточної вартості обладнання з урахуванням актуального попиту і пропозиції, а також рівня фізичного, функціонального та економічного зносу.
ОЦІНКА ОБЛАДНАННЯ ЗАЗВИЧАЙ ПРОВОДЯТЬСЯ ДЛЯ НАСТУПНИХ ЦІЛЕЙ:
купівля – продаж устаткування;
внесення в статутний капітал підприємства;
застави;
постановки на баланс підприємства;
списання з балансу підприємства;
митниці;
для реалізація в процесі виконавчого провадження;
для страхування або отримання страхового відшкодування;
МСФЗ;
Інші.
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ОБЛАДНАННЯ. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ.
Проведення експертної (незалежної) оцінки обладнання проходить за стандартним алгоритмом, який включає в себе наступні етапи:
Отримання від Замовники оцінки обладнання первинної документації та її аналіз
Проведення візуального огляду обладнання
Класифікація обладнання
Визначення технічного стану обладнання, а також зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на оцінку обладнання
Оцінка вартості обладнання з урахуванням поточний цін аналогів (порівняльний підхід)
Оцінка вартості обладнання з урахуванням понесених витрат на придбання обладнання в минулому (витратний підхід)
Прийняття зваженої ціни обладнання.